Εκλογή Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλου

Στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες» εκλέχθηκε ο κ. Αδάμ Βρεχόπουλος.

Ο Αδάμ Βρεχόπουλος από το 2003 (όπου εκλέχθηκε Λέκτορας) είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του ΟΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Interactive Marketing and Electronic Services (IMES) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ. Έχει πολυετές αυτοδύναμο διδακτικό έργο στο πλαίσιο πολλών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, έχει επιβλέψει με επιτυχία σημαντικό αριθμό διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών ερευνητικών έργων.

Το ερευνητικό του έργο τοποθετείται στα πεδία του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. Journal of the Academy of Marketing Science, Information Systems Journal, Journal of Retailing) και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και έχει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο του. Έχει διατελέσει Αssociate Εditor, Guest Editor, Μέλος Editorial Boards και Reviewer καθώς και Μέλος Eπιστημονικών Eπιτροπών, Associate Editor, Track Chair, Session Chair και Reviewer σε σημαντικό αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, αντίστοιχα. Επίσης, έχει εκτεταμένη επαγγελματική δραστηριότητα μέσω της συμμετοχής του σε διάφορες κλαδικές εκδηλώσεις και της ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών σχετικών με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί ως στέλεχος επιχειρήσεων και ελεύθερος επαγγελματίας στα αντικείμενα του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και των Δημοσίων Σχέσεων.