Εκλογή Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου

Στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» εκλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Νικολάου.

Ο Ιωάννης Νικολάου είναι Οργανωσιακός Ψυχολόγος, Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής Έκδοσης (Editor-In-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection and Assessment. Είναι συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων στο χώρο της ΔΑΔ, ενώ ασχολείται ιδιαίτερα και με τον ρόλο της τεχνολογίας στις πρακτικές της ΔΑΔ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών φορέων, συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers και του εθελοντικού οργανισμού mentoring προς αποφοίτους Job-Pairs (http://www.job-pairs.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο www.inikolaou.gr