Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της κατάστασης που έχει προκύψει με τον  κορωνοϊό, η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, μέσω e-mail ή τηλεφωνικής κλήσης.

Συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική επικοινωνία, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα εξής:

ΘΕΜΑ ΤΟΥ E-MAIL: Αριθμός μητρώου και ονοματεπώνυμο

ΚΕΙΜΕΝΟ: Περιγράψτε με συντομία και απλά λόγια το αίτημά σας (συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων αιτημάτων π.χ. επανεξέταση μαθημάτων, αλλαγή κατεύθυνσης)

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Καταγράψτε οπωσδήποτε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, για περισσότερες διευκρινήσεις ή απάντηση στο αίτημά σας.

Αθήνα, 11-3-2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος


1. Σχέδιο κειμένου για την επανεξέταση μαθημάτων:

Ζητώ να ακυρωθεί ο προαγωγικός βαθμός που έλαβα στα παρακάτω μαθήματα και να επανεξεταστώ, από μηδενική βάση σε αυτά τα μαθήματα την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2.

3.

4.

2.Σχέδιο κειμένου για την αλλαγή κατεύθυνσης

Αλλάζω την κατεύθυνση που ΕΙΧΑ επιλέξει

(Προσοχή: Αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται μόνο μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησης)

Από

Επιχειρησιακή Έρευνα & Επιχειρηματική Αναλυτική
Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι

Σε

Επιχειρησιακή Έρευνα & Επιχειρηματική Αναλυτική
Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι