Κατάθεση Διακιολογητικών 18-03-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα Erasmus+ 2022-2023, σήμερα Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail Kvourloumi@aueb.gr και όχι δια ζώσης.