Ο Καθ. Δ. Σπινέλλης πρόεδρος της επιτροπής περιοδικών της IEEE CS

Ο καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ Διομήδης Σπινέλλης εξελέγη πρόεδρος της επιτροπής περιοδικών (Magazine Operations Committee) της IEEE Computer Society για το έτος 2021.

Ως πρόεδρος της επιτροπής συμμετέχει ex-officio στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού (Board of Governors). Στην επιτροπή μετέχουν ως μέλη οι διευθυντές σύνταξης των αντίστοιχων περιοδικών.