Πιστοποιητικά Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΕΤ που υπέβαλαν αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών «Για κάθε νόμιμη χρήση» στο νέο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας, ως τις 11.09.2022, να επανυποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, οι οποίες λόγω προσωρινής δυσλειτουργίας του συστήματος δεν ικανοποιήθηκαν.

Από την Γραμματεία