Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος, ότι προκειμένου να έχουν μία πλήρη εικόνα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και να πραγματοποιήσουν τις δηλώσεις τους, μπορούν να διαβάσουν τις πληροφορίες που υπάρχουν στον σύνδεσμο https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/program_info_2020-2021.pdf