Πληροφορίες Πρωτοετών Φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος, ότι έχει αναρτηθεί χρήσμο πληροφοριακό υλικό που αφορά ηλεκτρονικές υπηρεσίες τόσο του Τμήματος, όσο και γενικότερα του Πανεπιστημίου στον ιστότοπο του βοηθητικού υλικού του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου ΔΕΤ.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να τον επισκεφτούν πριν την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως για τα όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις δυνατότητες που τους παρέχονται.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας