Ψήφισμα Συνέλευσης του Τμήματος

Ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ)
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ως μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζουμε ομόφωνα τον αποτροπιασμό μας για τη βάναυση επίθεση κουκουλοφόρων που δέχτηκε ο Πρύτανης την 29η Οκτωβρίου καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας σ' αυτόν.  Η βία δεν έχει καμία θέση στο Ίδρυμά μας· ένα ίδρυμα που είναι σταθερά και διαχρονικά ταγμένο στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.

Ως μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δηλώνουμε την απόφασή μας να προασπίσουμε τις αξίες και την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Με αφορμή τα θλιβερά γεγονότα:

  • Καλούμε την Πολιτεία να διασφαλίσει ένα ρεαλιστικό, αποτελεσματικό και συνεκτικό πρόγραμμα ασφάλειας των πανεπιστήμιων και προάσπισης της εύρυθμης λειτουργίας τους.
     
  • Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο του ΟΠΑ να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του ιδρύματος προς όφελος των φοιτητών μας και του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ.
     
  • Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα — καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές — αλλά και την κοινωνία να σταθούν απέναντι σε αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες και να υποστηρίξουν με πράξεις την υλοποίηση δράσεων για την ασφάλεια των πανεπιστημίων.

Τα μέλη του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας θα συνεχίσουν το έργο τους, όσο μπορούν απερίσπαστοι, στο πλευρό των πρυτανικών αρχών με σκοπό να προσφέρουν υψηλού επιπέδου γνώση και έρευνα και να συνεισφέρουν στη συνεχή βελτίωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.