Ψηφιακή Υπογραφή Πιστοποιητικών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203321, 8203369,  8203373, 8203323
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203321, 8203369, 8203373, 8203323
E-mail: diekp@aueb.gr / www.aueb.gr

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2021

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Σε συνέχεια της από 08-02-2019 Ανακοίνωσης της Πρυτανείας (πατήστε εδώ), αναφορικά με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής στη έκδοση πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών, βεβαιώσεων κλπ. (εκτός του αντιγράφου πτυχίου), σας γνωρίζουμε ότι τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαιώσεις κλπ. θα είναι διαθέσιμα με δύο τρόπους:

Α) Στην περίπτωση που η αίτηση για το πιστοποιητικό έχει γίνει μέσω δικτυακής πύλης (E-Γραμματεία), τότε με την ολοκλήρωση της έκδοσης του πιστοποιητικού αυτό θα είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό του φοιτητή στην ηλεκτρονική γραμματεία (Αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών,  σε μορφή pdf, κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο με την υδρόγειο).

Β) Στην περίπτωση που η αίτηση για το πιστοποιητικό έχει γίνει στη Γραμματεία, τότε με την ολοκλήρωση της έκδοσης του πιστοποιητικού, αυτό θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (xxxxxxx@aueb.gr).       

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ