19ο ΦΣΔΕΤ - Call for papers (ΝΕΟ)

19ο ΦΣΔΕΤ: Call for Papers

Για 19η συνεχή χρονιά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με την καθοδήγηση και την επιστημονική επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του τμήματος και του Επιστημονικού Υπεύθυνου, Επίκουρου Καθηγητή Δημήτρη Ζήση, διοργανώνουν το Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο του ΔΕΤ (ΦΣΔΕΤ), με θέμα «SUSTAINABILITY: Εξισορροπώντας τις ανάγκες του ανθρώπου, της οικονομίας και του περιβάλλοντος» την Τρίτη 30 Μαΐου 2023,  στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Αποστολή του 19ου ΦΣΔΕΤ είναι η ανάδειξη του πεδίου της Βιωσιμότητας (ή Αειφορία). Η Βιωσιμότητα αφορά τρεις πυλώνες: την οικονομική αποτελεσματικότητα, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την κοινωνία, το σύγχρονο επιχειρείν και το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, το ΦΣΔΕΤ θα μελετήσει και θα αναλύσει θέματα που άπτονται του πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στους τομείς της επιστήμης, της υγείας, της διοίκησης, της (τηλε-)εκπαίδευσης, της ναυτιλίας, της ενέργειας, και της παραγωγής.

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο θα αποτελέσει μια επιστημονική συνάντηση υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ώστε να δώσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων που σχετίζονται με σύγχρονα θέματα διοίκησης και τεχνολογίας και απασχολούν τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την επιχειρηματική κοινότητα.

Τελική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων ορίζεται η  Πέμπτη 13 Απριλίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών (Call for Papers)