29ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

29ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός

Ο economia Φοιτητικός Διαγωνισμός ανανεώνει το ραντεβού του με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας.

Ο Όμιλος Economia  ανακοινώνει την επίσημη έναρξη του 29ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG) και Στρατηγική».

Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και οι στρατηγικές που έχουν καθοριστεί από τις πρακτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση δίνει το έναυσμα για τη διενέργεια του φετινού διαγωνισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να αναπτύξουν μια από τις τρεις υπο-ενότητες τη θεματικής:

  • Η υπευθυνότητα των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση
  • Οι επιχειρηματικές στρατηγικές που έχουν καθοριστεί από τις πρακτικές για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση
  • Η πολιτική και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις δράσεις που ευθυγραμμίζονται με τα ESG πρότυπα

Αναζητώντας απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να παρουσιάσουν τις επιστημονικές τους εργασίες στους/στις κριτές της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η φετινή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από ειδήμονες του κλάδου, προερχόμενοι/ες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αθανάσιος Γ. Πλατιάς

Mέλη είναι:

  • η Μαρία Αλεξίου, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής Ευθύνης & Διακυβέρνησης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ & Πρόεδρος ΔΣ της CSR HELLAS
  • ο Λευτέρης Αναστασάκης, Αντιπρόεδρος της Priority
  • η Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδικός Σύμβουλος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia, Aντώνης Παπαγιαννίδης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών, που δεν υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2023. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αξιολογούν τις εργασίες έως τα μέσα Απριλίου του 2023, ενώ η Τελετή Απονομής των βραβείων προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου του 2023.

Διαβάστε τους Όρους Συμμετοχής, τις Προϋποθέσεις και υποβάλετε την Αίτησή σας εδώ.

Επικοινωνία: 210-3314714, email: economia.diagonismos@gmail.com