35ο newsletter Τμήματος ΔΕΤ

ο 35ο τεύχος του newsletter DETails του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι δράσεις της κοινότητάς μας, σημαντικές διακρίσεις, νέα του Τμήματος και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, άρθρα και συνεντεύξεις και δραστηριότητες και επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων και ερευνητών/τριών.