«Πτυχές του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής κ. Ιωάννης Ντζούφρας

 σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα

«Πτυχές του  Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  Στατιστικής»,

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  4 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:30-15:30, με ομιλητή τον Καθηγητή κ. Δημήτριο Καρλή, μέσω του link.