Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ για σπουδές για το ακαδ. έτος 2020-2021, να καταθέσουν στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • Αίτηση Συμμετοχής (υπάρχει διαθέσιμη εδώ)  
  • 1 φωτογραφία
  • Απλή φωτοτυπία πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας
  • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνετε ότι είστε ενήμεροι ότι, αν επιλεγείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Erasmus+ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, δεν δικαιούστε να εξεταστείτε στην κανονική εξέταση των μαθημάτων που θα δηλώσετε στο Τμήμα Στατιστικής κατά το εξάμηνο συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Erasmus και μπορείτε να συμμετάσχετε μόνο στην εξέταση τους κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (υπάρχει διαθέσιμη εδώ).

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι οι φοιτητές να:

  • βρίσκονται τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών,
  • έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης, 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS)  με μαθήματα και από το Α’ έτος σπουδών
  • έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (επίπεδο Β2)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Στατιστικής εδώ και στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου.

Διοικητική Υποστήριξη

Αναστασίου Σοφία, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203113, e-mail: sofiaana@aueb.gr

Σπυροπούλου Αλίκη, Γραμματεία Στατιστικής, τηλ. 210-8203112, e-mail:aspyrop@aueb.gr

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020