Αίτηση Ορκωμοσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο εως και την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017.
Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να  προσκομίσουν :

  1. ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  2. φοιτητικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον έχει εκδοθεί
  3. βεβαίωση βιβλιοθήκης
  4. παράβολο των 15 ευρώ από το ταμείο του Πανεπιστημίου.

 
 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 3/11/2017