Ακύρωση Μαθημάτων κ. Πεντελή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα της κας Πεντελή την εβδομάδα από 26 Φεβρουαρίου 2019 έως 1 Μαρτίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Εκ της Γραμματείας

26/02/2019