Αποτελέσματα αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+                                                                                                                ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ     

                                                                                                    Αθήνα, 27/03/2018

Ακολουθεί, με αύξουσα σειρά Αρ. Μητρώου, κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδ. έτος 2018-2019.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από τη γραμματεία!

α/α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

6140088

Universitat Wien

AUSTRIA

WINTER

2

6150059

Orebro Universitet

SWEDEN

SPRING

3

61709

University College Dublin (Μεταπτυχιακό)

IRELAND

WINTER

4

61720

University College Dublin (Μεταπτυχιακό)

IRELAND

WINTER

5

61723

University College Dublin (Μεταπτυχιακό)

IRELAND

WINTER

Σχετικά με τις παρακάτω αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις παρατηρήσεις:

           

Αρ.Μητρώου

Παρατηρήσεις

6140098

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6150013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6150082

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6150083

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6150097

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.