Μαθήματα Επιλογής Προσφερόμενα από Άλλα Τμήματα, ακαδ. έτος 2016-17

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Ακαδημαϊκού  Έτους 2016-‘17)

Χειμερινό Εξάμηνο

Ελ. Εξ.

ΚΩΔ.

ΜΑΘ.

ΠΜ

Κατ. Μαθ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Α

1131

6

Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γ

1193

6

Ε.Ε.

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γ

1311

6

Ε.Ε.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

Γ

1313

6

Ε.Ε.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι 

Ε

1550

6

Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

E

2612

6

Ε.Ε.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Z

3070

6

Ε.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι

Z

3074

6

Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Z

3075

6

Ε.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Z

3076

6

Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Z

3078

6

Ε.Ε.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Α

3117

6

Ε.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ

3230

6

Ε.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ

3321

6

Ε.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++

Ε

3531

6

Ε.Ε.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ε

3541

6

Ε.Ε.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ε

3571

6

Ε.Ε.

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ζ

3612

6

Ε.Ε.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ε

3614

6

Ε.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Ζ

3644

6

Ε.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ζ

3743

6

Ε.Ε.

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

Α

4107

6

Ε.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ζ

4137

6

Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Α

4110

6

Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Γ

5634

6

Ε.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γ

5636

6

Ε.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α

5411

6

Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α

5622

6

Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Γ

8117

6

Ε.Ε.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε

8123

6

Ε.Ε.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ζ

8137

6

Ε.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (έχει προαπαιτούμενο το 8117-Βάσεις Δεδομένων)

Ζ

8143

6

Ε.Ε.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Z

8154

6

Ε.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

Εαρινό Εξάμηνο

Ελ. Εξ.

ΚΩΔ.

ΜΑΘ.

ΠΜ

Κατ. Μαθ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δ

1402

6

Ε.Ε.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

Δ

1412

6

Ε.Ε.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

Δ

2410

6

Ε.Ε.

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)

Δ

2416

6

Ε.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

ΣΤ

2610

6

Ε.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤ

2622

6

Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η

3080

6

Ε.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) ΙΙ

Η

3084

6

Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Η

3085

6

Ε.Ε.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η

3086

6

Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η

3087

6

Ε.Ε.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δ

3432

6

Ε.Ε.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΣΤ

3513

6

Ε.Ε.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΤ

3543

6

Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤ

3672

6

Ε.Ε.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η

3713

6

Ε.Ε.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η

3745

6

Ε.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η

3814

6

Ε.Ε.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Δ

5414

6

Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤ

5626

6

Ε.Ε.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

H

7138

6

Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Β

8106

6

Ε.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι

ΣΤ

8132

6

Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΣΤ

8134

6

Ε.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤ

8144

6

Ε.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ