Πιστοποίηση του MSL από την TUV Hellas

To Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (Management Science Laboratory - MSL) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) επαναπιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001-2008 από την TUV Hellas στις 21 Σεπτεμβρίου 2016. H πιστοποίηση κατά ISO 9001 (την οποία για πρώτη φορά απέκτησε το Εργαστήριο το 2007) αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό στήριξης του Εργαστηρίου. Παράλληλα αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει -σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, επιλογή και υποστήριξη υποψήφιων διδακτόρων, διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσω δημοσιεύσεων και άλλων δράσεων- είναι εναρμονισμένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα, τις διαδικασίες και την έγκαιρη υλοποίησή τους. Η διάρκεια της πιστοποίησης είναι 3 έτη, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος σε ετήσια βάση.