Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή

Προκηρύσσεται μια θέση Καθηγητή για το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.