Πρόσκληση για συνάντηση εργασίας

Διεξαγωγή της πρώτης διεθνούς συνάντησης εργασίας (workshop) με τίτλο  "Innovation and R&D Networks for Policy Design and Implementation: North, South of Europe & Eastern Mediterranean Regions", που θα λάβει χώρα στις 27-28 Μαΐου 2019 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Η πρόσκληση δεν απευθύνεται μόνο σε υποψήφιους διδάκτορες ή νέους ερευνητές αλλά και σε μέλη ΔΕΠ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.