Στοχαστικές Διαδικασίες Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις στο μάθημα «Στοχαστικές Διαδικασίες Ι», από τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ΜΕΤΑ θα διεξάγονται κανονικά ως εξής:

  • Δευτέρα 13:00-15:00 Στην αίθουσα Α48 ΚΑΙ
  • Τετάρτη 13:00-15:00 Στην αίθουσα Α48

ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Δ12 ΚΑΙ Δ22.