Ώρες Γραφείου κ. Αυφαντή

       Ώρες γραφείου της. κ. Αυφαντή για την εβδομάδα  24 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Τρίτη 25/9/2018: 1-3 μ.μ.

Τετάρτη 26/9/2018: 1-3 μ.μ.