Ακύρωση Βαθμολογίας Μαθημάτων Ιανουαρίου/ Ιουνίου 2018

Η ανακοίνωση για την ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018 έχει αναρτηθεί στα Επίκαιρα εδώ.