Αναβολή Διαλέξεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναβάλλονται οι  διαλέξεις των παρακάτω  μαθημάτων κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου, δηλαδή από  1 Οκτωβρίου 2018  έως και 5 Οκτωβρίου 2018:

1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

6. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οι διαλέξεις των παραπάνω μαθημάτων θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα διδασκαλίας, ήτοι από 8 Οκτωβρίου 2018.

                                                                                                              Αθήνα  26/09/2018

                                                                                                Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                                                                                                          Οικονομικής Επιστήμης