Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20:

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ.