Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τα Πρόγραμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδ. έτος  2019-2020, παρατείνεται έως την Παρασκευή 14-06-2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20:

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ.