Αιτήσεις Ορκωμοσίας

Ανακοίνωση αιτήσεων ορκωμοσίας για τους φοιτητές που εξετάσθηκαν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματά τους, μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2012.

Last updated: 29/11/2012

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα τους, μέχρι και την εξεταστική περίοδο του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας στη γραμματεία έως τις 10 Δεκεμβρίου 2012.

(πληροφορίες: http://my.dmst.aueb.gr/secretary.php)