Αιτήσεις Ορκωμοσίας Ιανουαρίου 2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές που τελείωσαν με τα μαθήματά τους τον Ιανουάριο 2019 και ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, να προσέλθουν στη γραμματεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παράβολο και ακαδημαϊκή ταυτότητα) και να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι 8/4/2019.

Από τη Γραμματεία