Αιτήσεις Ορκωμοσίας Ιουνίου 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που τελείωσαν με τα μαθήματά τους τον Ιούνιο 2019 και ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, να προσέλθουν στη γραμματεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παράβολο και ακαδημαϊκή ταυτότητα) και να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι 6/9/2019.

Από τη Γραμματεία