Αναγόρευση Επίτιμης Διδάκτορα

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑ εξέδωσε δελτίο τύπου για την πραγματοποίηση τελετής αναγόρευσης της Καθηγήτριας του LSE Χρυσάνθης Αυγέρου σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.