Ανακοίνωση Κατατακτηρίων Εξετάσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί προς κατάταξη πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα. Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι μαθήματα:

  1. Μαθηματικά 
  2. Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  3. Πληροφορική

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από τη Γραμματεία)
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού: συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν τον  μήνα Δεκέμβριο (ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Αθήνα,  29 Ιουλίου 2018