Αποστολή Πιστοποιητικών Σπουδών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα πιστοποιητικά σπουδών αποστέλλονται στους φοιτητές μόνο ηλεκτρονικά στο ιδρυματικό e-mail  (t8******@aueb.gr) τους, κατόπιν αίτησής τους στην e-grammateia.

Επίσης, η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται το κοινό κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ 12-2μμ και κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-1μμ.

Από τη Γραμματεία