Αποτελέσματα Επιλογής 1ης Πρόσκλησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 23/03/2018

Ακολουθεί με αύξουσα σειρά Αρ. Μητρώου, κατάσταση των φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2018-2019.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΩΡΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8130156

The Hague University of Applied Sciences

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

WINTER

2

8150002

Technische Universität Műnchen

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SPRING

3

8150013

Sodertorn University

ΣΟΥΗΔΙΑ

SPRING

4

8150015

BI Norwegian Business School

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

SPRING

5

8150016

Universität Mannheim

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SPRING

6

8150042

Universita degli studi di Pavia

ΙΤΑΛΙΑ

SPRING

7

8150050

Universita degli studi di Torino

ΙΤΑΛΙΑ

WINTER

8

8150071

Technische Universität Műnchen

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

WINTER

9

8150094

Universita degli studi di Torino

ΙΤΑΛΙΑ

WINTER

10

8150109

University of Cologne

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SPRING

11

8150114

Technische Universität Műnchen

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

WINTER

12

8150118

University of Cologne

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SPRING

13

8150123

SRH Hochschule Berlin

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

WINTER

14

8150127

The Hague University of Applied Sciences

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

SPRING

15

8150131

Hasselt University

ΒΕΛΓΙΟ

WINTER

16

8150140

Institut d'Etudes Politiques "Sciences Po Toulouse"

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

17

8160001

University of Vaasa

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

SPRING

18

8160009

University of Southern Denmark

ΔΑΝΙΑ

WINTER

19

8160014

Universiteit Antwerpen

ΒΕΛΓΙΟ

WINTER

20

8160016

Hasselt University

ΒΕΛΓΙΟ

WINTER

21

8160017

Universiteit Antwerpen

ΒΕΛΓΙΟ

WINTER

22

8160019

University of Southern Denmark

ΔΑΝΙΑ

WINTER

23

8160020

Sodertorn University

ΣΟΥΗΔΙΑ

WINTER

24

8160023

The Hague University of Applied Sciences

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

WINTER

25

8160024

Universite de Strasbourg-Ecole de Management

ΓΑΛΛΙΑ

YEAR

26

8160025

Technische Universität Műnchen

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

SPRING

27

8160035

Sodertorn University

ΣΟΥΗΔΙΑ

WINTER

28

8160039

Reykjavik University

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

SPRING

29

8160047

University of Southampton

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

SPRING

30

8160068

Kristianstad University

ΣΟΥΗΔΙΑ

SPRING

31

8160078

Stockholm Business School (Stockholm University)

ΣΟΥΗΔΙΑ

WINTER

32

8160083

University of Vaasa

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

SPRING

33

8160084

Universite d' Orleans UFR Droit Economie Gestion

ΓΑΛΛΙΑ

WINTER

34

8160105

Stockholm Business School (Stockholm University)

ΣΟΥΗΔΙΑ

WINTER

35

8160112

Audencia Group, Audencia Nantes School of Management

ΓΑΛΛΙΑ

SPRING

36

8160119

The Hague University of Applied Sciences

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

WINTER

37

8160121

Norwegian School of Economics - NHH

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

WINTER

38

8160124

Abo Akademi University

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

WINTER

39

8160135

Abo Akademi University

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

WINTER

40

8160141

Abo Akademi University

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

WINTER

41

8160142

Universite de Strasbourg-Ecole de Management

ΓΑΛΛΙΑ

WINTER

42

8160143

Hasselt University

ΒΕΛΓΙΟ

WINTER

43

8160185

Hasselt University

ΒΕΛΓΙΟ

WINTER

44

8160197

Universite de Strasbourg-Ecole de Management

ΓΑΛΛΙΑ

WINTER

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Τα παραπάνω στοιχεία (προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ) αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.