Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων


Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 129 / Fax: 210  8203 127
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 129, 210 8203 139 / Fax: (+30) 210 8203 127E-mail: dmst
@aueb.gr / www.aueb.gr


Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμ.πρωτ:271

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων
ακαδ. έτους 2017-2018

του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμφωνα με απόφαση της 7ης/16-2-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών κατατάσσονται για το ακαδ. έτος 2017-2018, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, η κα Γκορντιένκο Μαρία (Μ.Ο. 34,5) και ο κ. Καλαντζής Νικόλαος (Μ.Ο. 41,5), στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με την παρ.5α του  άρθρου 74 του ν.4485/2018.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος