Βράβευση Υπ. Διδάκτορα του Τμήματος από το ΚΕΠΕ

Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Επιχειρησιακής Έρευνας Παντελής Λάππας βραβεύτηκε για την εργασία του από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Last updated: 25/02/2015

Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ Επιχειρησιακής Έρευνας Παντελής Λάππας βραβεύτηκε από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιανουαρίου 2015 για την εργασία του με τίτλο «Μαθηματική Μοντελοποίηση και Ακριβής Επίλυση του Προβλήματος της Δρομολόγησης Αποθεμάτων». Η εργασία αποτελεί μέρος της διδακτορικής του διατριβής, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφοριακών Συστημάτων Εμμανουήλ Κρητικού.

Δελτίο Τύπου