Για τους Φοιτητές Εισαγωγής 2012-2013

Πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές με έτος εισαγωγής στο Τμήμα το 2012-2013 σε σχέση με τα μαθήματα των Ποσοτικών Μεθόδων στην Οικονομία και Διοίκηση του εαρινού εξαμήνου.

Last updated: 05/09/2013

Όσοι φοιτητές εισήχθησαν στο τμήμα το 2012-2013 και έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα "Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη" του προηγούμενου προγράμματος σπουδών ΔΕΝ θα εξεταστούν στο μάθημα "Ποσοτικές Μεθόδοι στην Οικονομία και Διοίκηση ΙΙ" στο 3ο εξάμηνο του νέου προγράμματος (όπου το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πάλι η στατιστική στη διοικητική επιστήμη) αλλά θα εξεταστούν στο νέο μάθημα "Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση Ι" του εαρινού εξαμήνου (όπου το περιεχόμενο του μαθήματος είναι οι πιθανότητες και η εφαρμογή τους στη διοικητική επιστήμη).