Δημοσίευση Μελέτης του Καθηγητή Δ. Σπινέλλη

Δημοσιεύτηκε η μελέτη του Καθηγητή του Τμήματος Διομήδη Σπινέλλη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Research Priorities in the area of Software Technologies».

Μπορείτε να τη διαβάσετε στον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=43808