Διαγωνισμός Φοιτητικού Δοκιμίου

Προκήρυξη διαγωνισμού φοιτητικού δοκιμίου για την Επιχειρηματικότητα από την "Καθημερινή"

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στον διαγωνισμό φοιτητικού δοκιμίου με θέμα "Επιχειρώντας στην Ελλάδα" που οργανώνει η "Καθημερινή" σε συνεργασία με έξι κορυφαία ελληνικά ΑΕΙ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, στον οποίο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των παραπάνω Πανεπιστημίων, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να γράψουν ένα κείμενο έως 850 λέξεις στα ελληνικά, με τη μορφή άρθρου εφημερίδας, απαντώντας σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ερωτήσεις:

  • Σε ποιον επιχειρηματικό κλάδο υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα και γιατί;
  • Πόσο έχει αλλάξει η στάση της κοινής γνώμης για την επιχειρηματικότητα στα χρόνια της κρίσης;
  • Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και πώς θα μπορούσαν να ξεπεραστούν;
  • Ποια πρόσφατη ελληνική επιχειρηματική επιτυχία σας έχει εμπνεύσει και γιατί;

Η αξιολόγηση των φοιτητικών δοκιμίων θα γίνει, σε κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια, από τριμελή επιτροπή η οποία θα επιλέξει τα τέσσερα καλύτερα δοκίμια (τουλάχιστον ένα εκ των οποίων πρέπει να είναι προπτυχιακού φοιτητή/-τριας). Στη συνέχεια, η "Καθημερινή", σε συνεργασία με ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής κάθε Πανεπιστημίου,  θα επιλέξει μεταξύ αυτών ένα δοκίμιο από κάθε Πανεπιστήμιο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα. Το καλύτερο δοκίμιο μεταξύ των έξι διακριθέντων θα δημοσιευθεί στο κυριακάτικο φύλλο της "Καθημερινής".

Για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η επιτροπή αξιολόγησης θα αποτελείται από τους καθηγητές: Γιώργο Δουκίδη, Γιώργο Ιωάννου, Γιώργο Παγουλάτο.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα δοκίμια (ή πιθανά ερωτήματα) ως τις 10 Ιανουαρίου 2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση enter_k@dmst.aueb.gr.