Διεξαγωγή 15ου Φοιτητικού Συνεδρίου ΔΕΤ

Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 15ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ, το οποίο θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας και Ιακωβάτων).

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στο συνέδριο και το πρόγραμμά του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://fsdet.dmst.aueb.gr