Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ιστοθέση: https://www.aueb.gr/el/school_of_business/hrm

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) ιδρύθηκε το 2003 από τα Τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι το πρώτο Πρόγραμμα στο χώρο του, που προσφέρεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Διευθύντρια του προγράμματος είναι η Καθηγήτρα Μαρία ΒακόλαΛειτουργεί σε δυο Τμήματα: Τμήμα Πλήρους Φοίτησης για νέους αποφοίτους που δεν εργάζονται και Τμήμα Μερικής Φοίτησης για εργαζομένους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Τα μαθήματα του Προγράμματος διακρίνονται σε τρεις βασικές ενότητες:

  • Μαθήματα υποβάθρου που είναι απαραίτητα για την κατανόηση του επιχειρηματικού πλαισίου μέσα στο οποίο ασκείται η ΔΑΔ (Στρατηγική Επιχειρήσεων. Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εργατικό Δίκαιο. Οικονομικά της Εργασίας. Οργανωσιακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά κ.λ.π.).
  • Μαθήματα που καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες της ΔΑΔ (Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού, Προσλήψεις. Αμοιβές. Εκπαίδευση. Αξιολόγηση και Διοίκηση της Απόδοσης. Εργασιακές Σχέσεις. Πληροφοριακά Συστήματα ΔΑΔ).
  • Μαθήματα που έρχονται να ενισχύσουν τους στρατηγικούς-αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ (Διοίκηση Αλλαγών. Διαπραγματεύσεις. Εσωτερική Επικοινωνία, Διαχείριση Κρίσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).