Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Erasmus+

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ για το ακαδημαΐκό έτος 2014-2015.

Last updated: 21/02/2014

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2014-2015, να καταθέσουν στη γραμματεία το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (συμπληρωμένα με λατινικούς χαρακτήρες):

  • Έντυπο αίτησης
  • Μια φωτογραφία
  • Έντυπο Prelearning Agreement με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων του ξένου Πανεπιστημίου με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών (π.χ. E-Commerce 6 creditsà 8032 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6 credits) + ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
  • Απλή φωτοτυπία πτυχίων γνώσης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 στη γλώσσα διδασκαλίας)

Τα παραπάνω έντυπα χορηγούνται από τη Γραμματεία, αλλά μπορείτε να τα κατεβάσετε και από το link:
http://www.dmst.aueb.gr/index.php/el/undergraduate/erasmus

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών καθώς και τα κριτήρα επιλογής μπορείτε να βρείτε εδώ.