Εκδήλωση Παρουσίασης Κατευθύνσεων

8 Οκτωβρίου 2013
Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης των νέων κατευθύνσεων του Τμήματος για φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, στην αίθουσα Δ22 στις 11:00.

Last updated: 09/10/2013

Τη Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 στις 11:00 στην Αίθουσα Δ22 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης των νέων Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος από τους διδάσκοντες, η οποία απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους.

Συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις που παρουσιάσθηκαν ήταν:

  1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη
  2. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  3. Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
  4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  5. Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι