Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία

Μελέτη του Eltrun σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και χρηματοδότη την Google σχετικά με την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της δικαιοσύνης.

Last updated: 29/04/2015

Πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν (ELTRUN) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και χρηματοδότη την Google δείχνει ότι αξιοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και της δικαιοσύνης μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο ενώ μπορούν να δημιουργηθούν πάνω από 10.000 νέεες θέσεις εργασίας

e-supply chain
e-justice