Ευκαιρία Πρακτικής Άσκησης στη Google


 

Η Google, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών, προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Internship) σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές σε διάφορες χώρες (και στα γραφεία της στην Ελλάδα) και σε θέσεις business ειδικοτήτων σε διάφορους τομείς της Google, όπως GMS Sales and Operations,  Large Customer Sales, Google Cloud και Marketing.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση στο εαρινό εξάμηνο μπορούν να κάνουν αιτήσεις στο link https://careers.google.com/jobs#!t=jo&jid=/google/business-intern-20%3E%3E%2018-athens-greece-2918710059& έως την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017.