Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος ΔΕΤ

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ανακοινώνει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» τον Οκτώβριο.

Last updated: 23/01/2015

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη του Μεταπτυχιακού Πρόγραμματος Σπουδών πλήρους φοίτησης στη «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» τον Οκτώβριο του 2015. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 29/05/2015.

Το πρόγραμμα σκοπεύει στο να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: (α) Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα, (β) Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική, (δ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:30 (Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα), στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τηλ.: 210 8203139, e‑mail: ms-mst@aueb.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://management.aueb.gr.

Ανακοίνωση-Περίληψη Προκήρυξης Για την Υποβολή Υποψηφιοτήτων