Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και Μεταβατικές Διατάξεις

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και οι μεταβατικές διαταξεις για τα μαθήματα του προηγούμενου προγρ. σπουδών που θα υποστούν αλλαγές μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτ. 2013.

Last updated: 25/07/2013

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, το οποίο θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Στο μενού "Προπτυχιακές Σπουδές" της ιστοσελίδας του Τμήματος υπάρχουν, αναλυτικές πληροφοριές για το νέο πρόγραμμα και τις κατευθύνσεις σπουδών, τα μαθήματα, ο νέος οδηγός σπουδών, αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις μεταβατικές διαταξεις για τα μαθήματα του προηγούμενου προγράμματος σπουδών που θα υποστούν αλλαγές μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2013.