Ο κ. Ι. Νικολάου στο Διοικ. Συμβούλιο του EAWOP

O Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ιωάννης Νικολάου εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP).

Last updated: 29/05/2013

O Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Ιωάννης Νικολάου εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Executive Committee) του European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP) <http://www.eawop.org/>, στην διάρκεια του πρόσφατου Πανευρωπαϊκού συνεδρίου που διεξήχθη στο Munster, Γερμανία <http://www.eawop2013.org/>. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται Έλληνας σε αυτή την θέση.