Παρουσίαση Κατευθύνσεων Σπουδών

Την Πέμπτη 4 Μαρτίου και ώρα 13:00-15:00, πραγματοποιήθηκε, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, η online ενημερωτική εκδήλωση αναλυτικής παρουσίασης των κατευθύνσεων σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τους διδάσκοντες.

Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα Κατεύθυνσης ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο  εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία.