Παρουσίαση Κατευθύνσεων Σπουδών

Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30 – 16:30, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση αναλυτικής παρουσίασης των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τους διδάσκοντες.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα κατεύθυνσης ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία.